De Inkoper van de toekomst

De Inkoper van de toekomst

De wereld verandert: digitalisering en big data spelen een steeds grotere rol en vragen om een andere manier van werken. Is de inkoper van nu anders dan de inkoper van straks? Zijn we het er in ‘inkoopland’ over eens waar dat verschil ontstaat? Hoe denken de inkoopprofessionals erover én over welke competenties moet deze ‘inkoper van de toekomst’ beschikken?

In de maak- en procesindustrie zien en spreken we ontzettend veel inkoopafdelingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat we in kaart brengen welke vraagstukken er leven en hoe deze bedrijven het inkoopvak zien ontwikkelen. We spraken met Jale Kopal, Manager Technical Purchasing & Transport bij KLK Kolb. Zij vertelt ons over haar loopbaan en visie op de ontwikkelingen in haar vakgebied.

Toevallige stap

Zelf is Jale per toeval de inkoopwereld ingestapt. Vanuit haar rol als Sales Engineer werd ze benaderd voor een rol als initieel inkoper. Al snel bleek dat het vakgebied haar erg ligt. “Technologische ontwikkelingen vond ik altijd interessant. Wat het mooie is aan het inkoopvak, is dat je ook enorm veel kennis opdoet van aspecten als Supply Chain, techniek, managementvaardigheden en code of conduct. Maar ook juridische politieke en financiële vraagstukken. Bij het nemen van stappen in mijn carrière heb ik dan ook altijd gekeken naar bij welke organisaties ik graag wilde werken. Aan de hand van een open sollicitatie keken we dan naar een functie die bij me paste!”

Sturen op efficiëntie

Dat heeft er voor gezorgd dat Jale altijd bij bedrijven heeft gewerkt waar zij zich graag voor wilde inzetten. “En uiteindelijk natuurlijk ook functies gehad waar ik mij fijn in voelde. Ik zie inkoop als een belangrijke spil in de organisatie. Vaak moet je die positie echter zelf creëren. Ik denk dat je als inkoper echt veelzijdig moet zijn om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Effectiviteit, efficiency en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke aspecten. Je moet goed weten wat er speelt in de organisatie. Zelf achterhaal ik eerst de behoeften van alle afdelingen, zodat ik dat mee kan nemen in mijn strategische plannen. Met een goed plan kun je sturen op efficiëntie en daarmee kun je uiteindelijk besparen”

Draagvlak

Grote uitdagingen van inkoop liggen volgens Jale dan ook in het creëren van draagvlak in de organisatie. “Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat je vroegtijdig meegenomen wordt in projecten! Dat doe je door andere afdelingen te voorzien van de juiste informatie én door ze in te laten zien dat een goed inkoopbeleid hen helpt bij het behalen van de doelstellingen.”

Data & Tooling

Data helpt daarbij. Nu de mogelijkheden voor tooling en data analyses zo uitgebreid zijn, kan inkoop met behulp van die data analyses uitvoeren en beslissingen nemen. “En dat wordt in toenemende mate belangrijker. Onwetendheid remt vaak ontwikkeling. Data zorgt ervoor dat die onwetendheid weggenomen wordt.”

De Inkoper van de toekomst

Op de hamvraag wat het verschil is tussen de inkoper van vroeger, nu en van de toekomst, heeft Jale dan ook een uitgebreide visie: “De inkoper van de toekomst moet in mijn ogen veelzijdig en betrokken zijn, in staat om te begrijpen welke uitdagingen er bestaan. Daarbij rekening houdend met veranderingen en actualiteiten wereldwijd. De inkoper moet risicoanalyses maken en conclusies kunnen trekken uit data. En dan moet die inkoper ook nog risico durven nemen door verandering in te zetten en daarin de organisatie mee te krijgen. Daarbij horen zoveel competenties: Sensitiviteit, organisatiekennis, technische bagage en eigen initiatief om op de hoogte te blijven!”

“Het verschil met vroeger is denk ik vooral de breedte van het vak, de complexiteit en de marktdynamiek. Inkoop was vooral op basis van de vraag en het eisenpakket de juiste materialen verkrijgen. Als de inkoper van de toekomst ervoor kiest, krijgt deze een totaal andere rol. Een rol waarin je moet beschikken over belangrijke vaardigheden. Per situatie moet de inkoper de juiste overwegingen kunnen maken, ontwikkelingen op het gebied van onder meer politiek, globalisering, duurzaamheid en disruptie goed volgen. En vervolgens moet je deze informatie kunnen vertalen naar jouw organisatie en moet je kunnen inspringen op de actualiteit. En, het belangrijkste, moet je in deze rol de durf hebben om uit je comfortzone te stappen.